• Orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok

    Orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok

    Előnyös szakmai környezet

Rólunk

Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség


Az „Egészséges Magyarország 2021–2027” című Egészségügyi Ágazati Stratégia megfogalmazta, hogy az egészségügyi struktúra fejlesztése mellett fokozott figyelmet kell fordítani az egészségügyi ágazat kutatásfejlesztésére is.

Az orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok rendkívül fontos szerepet töltenek be mind a nemzetgazdaságot, mind pedig az egészségügy működését és szolgáltatási színvonalát tekintve. Az egészségügyi kutatások - tudományos jelentőségükön túl - a hazai betegellátásnak nélkülözhetetlen komponensei, mert általuk a rendkívül költséges terápiák térítésmentesen válnak elérhetővé a betegek számára. A klinikai vizsgálatok számottevő mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a betegek a megfelelő időben, a számukra leghatékonyabb kezelésekhez juthassanak hozzá. A klinikai vizsgálatoknak elsősorban a betegellátásra kell pozitív hatással lenniük, hiszen a betegek számára terápiás opciót jelenthetnek, és ennek megfelelően egészségügyi tevékenységnek minősülnek. 

NEKÜ
NEKÜ

Az egészségügyi kutatásfejlesztés világszerte olyan szakmai szervezeteken, ügynökségeken keresztül zajlik, amelyek a kormányzattal szoros együttműködésben tevékenykednek. A nemzetközi szakmai és szabályozási környezetben tapasztalt kihívásokra válaszul 2021. október 25-én – mint hiánypótló szervezet – kezdte meg működését a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Kft. (NEKÜ). A NEKÜ létrejöttét a fentieken túl – mint preventív intézkedést – a 2022. január végén bevezetett, klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos új EU-s reguláció is indokolta. Rendkívül fontos, hogy hazánk ebben a nemzetgazdasági szempontból jelentős potenciállal rendelkező szektorban, az újonnan bevezetett EU-s szabályozási környezetben is megtartsa az orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok területén korábban megszerzett versenyelőnyét.

A NEKÜ feladata olyan szakmai környezet kialakítása az egészségügyben zajló kutatások terén, amely hazánkat vonzóvá teheti a nagyobb nemzetközi projektek számára is. Mindezt a NEKÜ az orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok szakmai, tárgyi, személyi feltételrendszerének javításával, a helyi regulációs és minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével, valamint kutatási központok és hálózatok létrehozásával kívánja elérni. Az új, szervezett struktúra mentén lényegesen hatékonyabbá válhat a nemzetközi konzorciális klinikai vizsgálatok hazánkba való becsatornázása is. Emellett az egészségügyi intézmények szakmaspecifikus hálózatának kialakításával erősíthető az egységesen magas minőségű kutatóhelyek egymással és a nemzetközi partnerekkel való kommunikációja. A NEKÜ az orvostudományi kutatási és klinikai vizsgálati tevékenységek ösztönzésével elősegíti a hazai egészségügyi intézmények nemzetközi beágyazódását és versenyképességének a javítását is.

A NEKÜ az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) meghatározottaknak megfelelően – részben vagy egészében – bizonyos állami feladatokat is ellát az egészségügyi kutatásokkal kapcsolatosan.

A NEKÜ a fentebb említett célok elérése érdekében szorosan együttműködik a Nemzeti Orvostudományi Kutatási Központtal (NOKK).

NEKÜ

További információ