Közérdekű adatok


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a működésével kapcsolatos adatokat – figyelemmel a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletre – az alábbiak szerint teszi közzé.

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok

Társaság cégneve: Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Társaság rövidített cégneve: NEKÜ Nonprofit Kft.

Társaság idegen nyelvű elnevezése: Hungarian National Health Research Agency Non-Profit Limited Liability Company

Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése: HNHRA Non-Profit Ltd.

Székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.

Levelezési cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.

Postai cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.

Telefon: +36 30 634 7225
Elektronikus levélcím: office@neku.org.hu
Honlap: https://neku.org.hu/

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Elektronikus levélcím: office@neku.org.hu
 

A Társaság vezetői, beosztása, elérhetőségei

Ügyvezető: Dr. Tarnai Julianna Katalin

Telefon: +36 30 634 7225

Elektronikus levélcím: office@neku.org.hu

 

Felügyelőbizottság adatai:

Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Szűcs Attila

Felügyelőbizottsági tagok:

Hubayné dr. Temesi Gabriella

Dr. Mikó Ibolya

 

Ügyfélkapcsolati adatok

Ügyfélkapcsolat: Jantyik Éva

Telefon: +36 30 227 8161

Elektronikus levélcím: office@neku.org.hu

Ügyfélfogadási rend: Hétfő-Csütörtök: 8.30-15.00, Péntek: 8.30-13.00

 

Testület adatai

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.


Közalapítványok

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem hozott létre közalapítványt.

 

Alapított költségvetési szerv

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem alapított költségvetési szervet.

 

Lapok

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem alapított lapot.

 

Felettes, felügyeleti szerv

Belügyminisztérium

Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Telefon: +36 1 441 1000

Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Társaság alaptevékenységét meghatározó főbb jogszabályok:

Adatvédelemért felelős munkatárs elérhetősége: office@neku.org.hu

 

Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem intéz hatósági ügyeket.

 

Közszolgáltatások

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat.

 

Nyilvános kiadványok

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem ad ki nyilvános kiadványokat.

 

Döntéshozatal, ülések

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

 

Társaság döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

 

Hirdetmények, közlemények

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem tett közzé sajtóközleményt.


Pályázatok

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem írt ki pályázatot.

 

Alaptevékenységgel kapcsolatok vizsgálatok, ellenőrzések

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem végez vizsgálatot, ellenőrzést.

 

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adat megismerésére szóban, írásban a székhelyen vagy elektronikus úton (office@neku.org.hu) bárki igényt nyújthat be.
A NEKÜ Nonprofit Kft. a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmeket az adatvédelemért felelős munkatárson keresztül fogadja.

 

Statisztikai adatgyűjtések

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem végez jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtést.

 

Gazdálkodási adatok

Költségvetés, beszámoló

2021. évi Beszámoló

 

Nyújtott támogatások

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem nyújt támogatást.

 

Koncessziós szerződések

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem kötött koncessziós szerződést.

 

Közbeszerzési információk

A NEKÜ Nonprofit Kft. nem indított közbeszerzési eljárást.