Az „Egészséges Magyarország 2021–2027” című egészségügyi ágazati stratégiában felmérésre és megfogalmazásra került, hogy az egészségügyi struktúra fejlesztése mellett kellően nagy figyelmet kell fordítani az egészségügyi ágazat kutatásfejlesztésére is.

A Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség szerepe a magas szakmai színvonalú hazai orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok kedvező környezetének kialakításában


Az „Egészséges Magyarország 2021–2027” című egészségügyi ágazati stratégiában felmérésre és megfogalmazásra került, hogy az egészségügyi struktúra fejlesztése mellett kellően nagy figyelmet kell fordítani az egészségügyi ágazat kutatásfejlesztésére is.

Az orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok rendkívül fontos szerepet töltenek be mind a nemzetgazdaság, mind pedig az egészségügy működése és szolgáltatási színvonala szempontjából. A hazai betegellátásnak nélkülözhetetlen komponensét jelentik amiatt is, mert általuk a rendkívül költséges terápiák a betegek számára térítésmentesen elérhetővé válnak.

A klinikai vizsgálatok számottevő mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy a betegek a megfelelő időben a számukra legjobb kezelésekhez hozzájuthassanak. Kiemelten hangsúlyozni kell tehát, hogy a klinikai vizsgálatok elsősorban a betegellátásra kell, hogy pozitív hatással legyenek, hiszen a betegek számára egy bizonyos terápiás opciót jelentenek, és ennek megfelelően egészségügyi tevékenységnek minősülnek.

NEKÜ
NEKÜ

Az egészségügyi kutatásfejlesztés világszerte olyan szakmai szervezeteken, ügynökségeken keresztül valósul meg, melyek a kormányzattal szoros együttműködésben tevékenykednek. A nemzetközi szakmai és szabályozási környezetben tapasztalt kihívásokra válaszul 2021. október 25-én – mint hiánypótló szervezet – kezdte meg működését a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Kft. (NEKÜ).

A NEKÜ létrejöttét a fentieken túl a 2022. január végén bevezetésre került klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos új EU-s reguláció is indokolta – mint preventív intézkedés –, hiszen rendkívül fontos, hogy hazánk az újonnan bevezetett EU-s regulációs környezetben is megtartsa és tovább növelje az orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok területén korábban megszerzett versenyelőnyét ebben a nemzetgazdasági szempontból magas potenciállal rendelkező szektorban.

A NEKÜ feladata olyan szakmai környezet kialakítása az egészségügyben zajló orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok számára, amellyel nagyobb nemzetközi projektek is sikerrel hazánkba hozhatók. Mindezt a NEKÜ az orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok szakmai, tárgyi, személyi feltételrendszerének javításával, a helyi regulációs és minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével, valamint kutatási központok és hálózatok létrehozásával éri el.

Az új, szervezett struktúra mentén lényegesen hatékonyabbá válhat a nemzetközi konzorciális klinikai vizsgálatok hazánkba való becsatornázása. Emellett az egészségügyi intézmények szakmaspecifikus hálózatának kialakításával megvalósítható az egységesen magas minőségű kutatóhelyek egymással és a nemzetközi partnerekkel való kommunikációjának erősítése is.

A NEKÜ az egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) meghatározottaknak megfelelően – részben vagy egészében – bizonyos állami feladatokat is ellát az egészségügyi kutatásokkal kapcsolatosan.

Az orvostudományi kutatási és klinikai vizsgálati tevékenységek előmozdítása, ösztönzése maga után vonja a hazai egészségügyi intézmények nemzetközi beágyazottságának és versenyképességének a javítását.

A NEKÜ ezen célok megvalósítását szoros együttműködésben végzi a Nemzeti Orvostudományi Kutatási Központtal (NOKK).

NEKÜ

További információ